OPEN CALL: NATUURCULTUUR

 Het Fentener van Vlissingen Fonds heeft een oproep gedaan aan alle makers: kunstenaars, designers, musici, film- en theatermakers en anderen om projecten in te dienen voor de nieuwe OPEN CALL: NATUURCULTUUR. 25 projecten zijn ingediend en op 1 februari worden de genomineerden bekend gemaakt.  

Het Fentener van Vlissingen Fonds is op zoek naar plannen voor nieuw te ontwikkelen werken die de relatie tussen natuur en cultuur centraal stellen. Een relatie die bij tijden gespannen is en door de huidige coronacrisis andermaal op scherp wordt gezet. Innovatie en de inzet van technologie worden zeer gewaardeerd. Dit vanuit het inzicht dat hightech ontwikkelingen en natuur elkaar ogenschijnlijk uitsluiten, maar dat technologie ook een bondgenoot kan zijn van de natuur en mens en natuur dichter bij elkaar kan brengen.

In het kader van de OPEN CALL: NATUURCULTUUR zullen drie subsidies worden verstrekt van respectievelijk € 50.000, € 35.000 en € 25.000. De drie winnaars zullen worden gekozen uit maximaal zes genomineerden, de overige drie ontvangen elk € 1.500 voor hun plan.

--------------------------------------------------------------

In onze westerse cultuur zijn we gewend in dualismen te denken. Natuur en cultuur behoren tot de categorieën die we hardnekkig tegenover elkaar blijven stellen, ook al wordt het failliet van dit denken telkens weer bewezen. Het rondwarende virus Covid-19 laat zien hoe verstrengeld en onderling afhankelijk natuur en cultuur feitelijk zijn.

Natuur en cultuur beïnvloeden elkaar, bedreigen en overlappen elkaar, en houden elkaar in balans. Ze zijn aan elkaar gewaagd, of zouden dat moeten zijn om het overleven van de menselijke soort op de lange termijn te garanderen. Een voorbeeld van de verstoring van het wankele evenwicht tussen natuur en cultuur is het aantoonbare verband tussen het verloren gaan van inheemse talen en het uitsterven van planten en dieren. Mensen zelf zijn tegen wil en dank de verbinder: bij hen komen natuur en cultuur per definitie samen.

De gespannen relatie tussen natuur en cultuur is meer dan ooit een actueel en urgent thema, getuige de vele klimaatdemonstraties en de wereldwijde campagnes tegen ecocide. Wetenschapper Vandana Shiva uit India stelt: “De dominante mythe en grootste illusie van onze tijd houdt ons voor dat we niet afhankelijk zijn van de natuur, ons ervan hebben bevrijd, dat we er los van staan, terwijl moderne, industriële, globaliserende, en consumerende mensen meer dan ooit tevoren ervan afhankelijk zijn”. Deze illusie van de scheiding van natuur en cultuur, gecombineerd met een toenemende afhankelijkheid van natuurlijke bronnen, noemt Shiva eco-apartheid. Ook denkers als Donna Haraway en Rosi Braidotti ijveren al jaren voor het benaderen van natuur en cultuur als één geheel. Concepten als post-human en post-antropoceen worden ontwikkeld als alternatieven voor een alles verwoestend mens-centrisme.


Algemene criteria

Het Fentener van Vlissingen Fonds stelt de waarde van kunst en cultuur voorop bij de beoordeling van projectaanvragen, bij het uitloven van prijzen, bij de Fentener van Vlissingen Fonds Award voor jong talent van het Internationaal Film Festival, en bij de nieuwe OPEN CALL: NATUURCULTUUR.

De belangrijkste door het bestuur gehanteerde criteria zijn:
- Artistieke kwaliteit.
- Aandacht voor het ongewone.
- Betekenis voor de stad Utrecht en in het verlengde de provincie Utrecht.

Planning

- Indienen concept-projectplan vóór 1 december 2020.
- Bekendmaking genomineerden 1 februari 2021.
- Indienen uitgewerkt plan vóór 1 april 2021.
- Definitieve selectie bestuur 30 april 2021.
- Presentatie definitief plan 15 juni 2021.

Gevraagde informatie

- Concept-projectplan (maximaal 15 pagina’s).
- Begroting en dekkingsplan.
- NAW-gegevens van de indiener.
- Naam en telefoonnummer contactpersoon.
- Eventueel KvK-nummer.

Concept-projectplannen voor de OPEN CALL: NATUURCULTUUR kunnen tot 1 december worden gestuurd naar cultuurfonds@shv.nl met de vermelding: OPEN CALL NATUURCULTUUR.


 

Ga terug

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.