Sheila Hicks

Amarres
Het voorstel van Sheila Hicks is een kleurrijke sculptuur, getiteld ‘Amarres’, die als een geiser naar de hemel streeft vanaf de kade van de Catharijnesingel. Het werk bestaat uit een bundel van moderne scheepskabels van verschillende typen, kleuren en texturen. Deze ultra-duurzame en flexibele materialen vormen een beeld dat een anker wil zijn voor de inwoners van Utrecht. Een ontmoetingsplaats die 'een bijdrage levert aan ons welzijn' en zich zal vervlechten met het leven van alle Utrechters. De gevlochten zuil van 8,5 tot 13 meter hoog zal 's avonds licht geven.

Biografie
Sheila Hicks kan bogen op een lange en succesvolle internationale carrière. Ze werd in 1934 geboren in Hastings, Nebraska en vertrok na haar studie in 1957 naar Chili om te schilderen. Daar ontstond haar fascinatie voor weeftechnieken en vezels. Ze reisde de wereld af op zoek naar nieuwe technieken en materialen, en speelde een belangrijke rol in het emanciperen van de weefkunst als autonome beeldende discipline. Sheila Hicks verweeft op unieke wijze kunst, ambacht en architectuur in haar werk. Ze maakt verfloze schilderijen, textiele graffiti en autonome installaties. Haar werk is soms klein, soms groot, maar altijd kleurrijk. Haar werk is opgenomen in vele internationale kunstcollecties. Vorig jaar was in het Boijmans van Beuningen in Rotterdam de tentoonstelling ‘Cent Minimes’ te zien van honderd kleine weefwerken, die Hicks de afgelopen 50 jaar maakte. 

De jury over Amarres

De jury is onder de indruk van de creatieve wijze waarop Hicks de impressies die zij opdeed tijdens haar bezoek aan de locatie aaneen heeft gesmeed tot een helder en energiek voorstel. Door het werk in te zetten als ontmoetingsplek creëert Hicks een duidelijke band met de SHV waarde 'investeren in mensen'. De jury vraagt zich wel af of een ontmoetingsplek op een drukke verkeersader in de binnenstad een reëel uitgangspunt is. De keuze voor een nautische thematiek wordt weliswaar als zeer Nederlands ervaren, maar niet als typisch Utrechts.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.