persberichten

Kunstenaarsduo Gijs Van Vaerenbergh ontwerpt ‘Stadspoort voor Utrecht’

Jury verkiest jong Vlaams duo boven gerenommeerde namen, zij ontwierpen ‘Torqued Arc’, een nieuwe stadspoort voor Utrecht die naar verwachting in 2018 zal worden geplaatst.

Utrecht, 6 mei 2013 – Het jonge, getalenteerde kunstenaarsduo Gijs Van Vaerenbergh uit Leuven heeft de prestigieuze opdracht van het Fentener van Vlissingen Fonds gewonnen om een kunstwerk te realiseren voor de nieuwe brug aan de Utrechtse Catharijnesingel. Uit drie voorstellen heeft de jury het markante boogontwerp gekozen van dit duo, bestaande uit Pieterjan Gijs en Arnout van Vaerenbergh. Zij ontwierpen ‘Torqued Arc’, een nieuwe stadspoort voor Utrecht die naar verwachting in 2015 zal worden geplaatst. Vlak bij die brug is het familiebedrijf SHV gevestigd, dat vijftig jaar geleden het Fentener van Vlissingen Fonds in het leven riep. Ter ere van dit jubileum schenkt het fonds een beeldbepalend kunstwerk aan de stad Utrecht. Alle informatie over de kunstopdracht is te vinden op: www.fentenervanvlissingenfonds.nl


In 2011 is aan Studio Roosegaarde, Sheila Hicks en Gijs van Vaerenbergh, gevraagd een ontwerp in te dienen voor een markant kunstwerk aan de Utrechtse Rijnkade. Het ontwerp van de Vlaamse kunstenaars/architecten Pieterjan Gijs en Arnout van Vaerenbergh (samen Gijs Van Vaerenbergh), maakte grote indruk. Juryvoorzitter en burgemeester van Utrecht Aleid Wolfsen, namens de jury: “De brug over de Catharijnesingel is een iconisch punt waar dagelijks duizenden mensen overheen lopen, van en naar de historische binnenstad. Het winnende ontwerp is een gebogen poort van monumentale kwaliteit en behelst een eigentijdse invulling voor een vanzelfsprekend, eeuwenoud symbool voor toegang tot de stad”. Ook de ontwerpen van Sheila Hicks (“helder en energiek”) en Studio Roosegaarde (“bijzondere sensatie”) werden door de jury positief ontvangen. 

Het winnende ontwerp van Gijs Van Vaerenbergh bestaat uit een gedraaide stalen boog, aan de buitenzijde onbewerkt, aan de binnenzijde spiegelend. Door de draaiing in de boog ziet de poort er vanuit elk mogelijk standpunt anders uit, en verdwijnt en verschijnt op ingenieuze wijze in en uit het blikveld. De jury roemt de klassieke en krachtige eenvoud van het ontwerp.

De stadspoort wordt diagonaal geplaatst op de brug over de Catharijnesingel, ter hoogte van het Moreelsepark en de Rijnkade. Volgens plan gaat op dit punt weer water door de Catharijnesingel stromen. Deze stadsvernieuwing is onderdeel van de renovatie van het stationsgebied. “Het Fentener van Vlissingen Fonds is nauw verbonden met deze levendige plek – nu, en in de toekomst. Met dit kunstwerk voor de openbare ruimte willen wij een bijdrage leveren aan de grootschalige stadsvernieuwing”, aldus Willem van Berkel, Bestuursvoorzitter van het fonds.

Het Fentener van Vlissingen Fonds werd in 1961 door familiebedrijf SHV opgericht en wordt nog steeds door het bedrijf gefinancierd. Het fonds ondersteunt en stimuleert kunst- en cultuurprojecten in de stad en provincie Utrecht. De waarde die SHV hecht aan de kracht van de eenvoud – maar ook aan het onalledaagse, aan het onderzoeken van het niet voor de hand liggende – wordt door het fonds gedeeld en toegepast in zijn doelstelling. Het fonds steunt mensen in de ontwikkeling van verrassende ideeën, waarin een eigen, originele koers wordt uitgezet.

Noot voor de redactie:
Op de website van het Fentener van Vlissingen Fonds staat informatie over de kunstopdracht, de deelnemende kunstenaars en het Fentener van Vlissingen Fonds, als ook over de totstandkoming van de keuze en de andere twee ingediende ontwerpen. De tekst van het juryrapport is te downloaden, en er staan gefilmde interviews met alle deelnemende kunstenaars, video’s en overig beeldmateriaal van de nieuwe ‘stadspoort voor Utrecht’. Voor meer informatie: www.fentenervanvlissingenfonds.nl Contact: Daan Heijbroek: +31 30 2338345, dheijbroek@shv.nl

Relevante links:
http://www.studioroosegaarde.net
http://gijsvanvaerenbergh.com/torqued-arc
http://www.cu2030.nl/page/catharijnesingel
http://www.youtube.com/user/cu2030?feature=results_main

Art duo Gijs Van Vaerenbergh to design ‘city gate’ for Utrecht

Jury favours young Flemish duo over names of fame

Utrecht, May 6, 2013 – The young, talented art duo Gijs Van Vaerenbergh of Leuven, Belgium, won the prestigious commission from the Fentener van Vlissingen Fund to design a public work of art for the new Catharijnesingel bridge. From three proposals, the jury has chosen the striking arch design submitted by the art/architecture collective consisting of Pieterjan Gijs and Arnout van Vaerenbergh. Their Torqued Arc, a city gate for Utrecht, is scheduled to be erected in 2015. Rijnkade, close to the new bridge, is home to the headquarters of the family-owned multinational SHV, which 50 years ago established the Fentener van Vlissingen Fund. In honour of its 50th anniversary, the fund is donating an iconic work of art to the city of Utrecht. Full details of the art commission are available on www.fentenervanvlissingenfonds.nl

In 2011, three contestants, Studio Roosegaarde, Sheila Hicks and Gijs Van Vaerenbergh, were invited to submit a proposal for a public work of art for the Rijnkade location. The design by Pieterjan Gijs and Arnout Van Vaerenbergh (together Gijs Van Vaerenbergh) made a profound impression, says chairman of the jury Aleid Wolfsen, Utrecht’s mayor, on behalf of jury. “The bridge over Catharijnesingel is an iconic location, crossed by thousands of people daily on their way to and from the city’s historic centre. The winning design, a torqued arch, has monumental stature and gives a modern twist to a familiar, age-old symbol of passage into the city.” The jury was also appreciative of the designs by Sheila Hicks (‘lucid and energetic”) and Studio Roosegaarde (“quite a sensation”).

Gijs Van Vaerenbergh’s design consists of a torqued steel arch, untreated on the outside, reflecting on the inside. Due to the twist of the arch, the view of the gate will change with every step one takes. Sometimes, it will even partially disappear from sight. In its report the jury praises the design’s “classic and forceful simplicity”.

The city gate will be erected diagonally on the bridge over Catharijnesingel where it is bordered by Moreelsepark and Rijnkade. As part of the renovation of Utrecht station and its surroundings, water will return again to this part of the city’s former outer canal. “The Fentener van Vlissingen Fund has close ties to this lively spot – and intends to maintain them. With this public work of art, we want to contribute to the city’s ambitious renovation project,” says fund director Willem van Berkel.  

The Fentener van Vlissingen Fund was established in 1961 by the family-owned company SHV, which still provides its financing. The fund supports and promotes artistic and cultural projects in the city and province of Utrecht. Like SHV, the fund is a great believer in the strength of simplicity, but equally believes in looking for the unusual and exploring the less obvious. This is reflected in its objective. SHV supports people as they develop fresh ideas, steering an independent and original course.

Note for editors:
The website of the Fentener van Vlissingen Fund provides further information on the art commission, the contestants and the Fentener van Vlissingen Fund, as well as the jury’s motivation and the other proposals. Visitors to the site can download the text of the jury report, watch taped interviews with the contestants, and view video footage and other visuals relating to the new Utrecht “city gate”. For further information, see www.fentenervanvlissingenfonds.nl. Contact: Daan Heijbroek: +31 30 2338345, dheijbroek@shv.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.