juryrapport

Vanwege de complexiteit van de locatie stelde de jury zich vanaf het eerste moment ten doel om drie hoogstaande maar ook zeer verschillende artistieke voorstellen te ontvangen en daarvoor drie partijen te benaderen: kunstenaar Sheila Hicks, ‘social design lab’ Studio Roosegaarde, en architectenduo Gijs Van Vaerenbergh.

De jury
Om deze gift aan de stad Utrecht gestalte te geven werd door het fondsbestuur een jury ingesteld, bestaande uit de volgende personen:

  • Dhr. Drs. T. van Gestel, (voormalig) projectleider Stichting Kunst Openbare Ruimte (SKOR)
  • Dhr. Ing. S.B.M. Roozen, projectmanager stationsgebied Utrecht
  • Dhr. Drs. E.F.C. van Tuijn, kunsthistoricus en projectleider online bij het Instituut voor Beeld en Geluid en voormalig bestuurslid van het Fentener van Vlissingen Fonds
  • Mevr. Drs. M.I.E. van Zijl, conservator vormgeving en toegepaste kunst bij het Centraal Museum en bestuurslid van het Fentener van Vlissingen Fonds

De jury stond onder voorzitterschap van Dhr. Mr. A. Wolfsen, destijds burgemeester van de gemeente Utrecht.

Het juryoordeel per kunstenaar is te vinden op de kunstenaarspagina’s:

De overwegingen van de jury
De locatie die door het Fentener van Vlissingen Fonds is bepaald, is een brug waar het ultramoderne stationsgebied overgaat in de eeuwenoude binnenstad en waar over enkele jaren dagelijks tienduizenden mensen te voet of op de fiets het hoofdkantoor van SHV passeren.

De locatie is het ankerpunt voor het kunstwerk. De jury heeft bewust zeer verschillende kunstenaars uitgenodigd een voorstel te doen in de hoop de complexe gelaagdheid van de locatie tot zijn recht te laten komen in het uiteindelijke kunstwerk. In die opzet is zij geslaagd. Er was keuze uit drie indrukwekkende, eigenzinnige voorstellen. Uiteindelijk, na een uitgebreide afweging, viel de keus op het voorstel dat een nieuw beeld creëert voor een eeuwenoud symbool van de verbinding van de stad met de wereld en van de burger met de stad:

de Mariaplaatspoort van Gijs Van Vaerenbergh.

Download hier het complete juryrapport
Download the complete juryrapport
 


 

 

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.