Gijs van VaErenbergh

Torqued Arc
Tijdens het vooronderzoek stuitte Gijs Van Vaerenbergh op de vier historische Utrechtse stadspoorten die allemaal uit het hedendaagse stadsbeeld zijn verdwenen. Omdat de locatie van het kunstwerk een overgangsgebied is tussen het stationsgebied en de Utrechtse binnenstad stellen zij voor over de brug een vijfde en nieuwe stadspoort te plaatsen: Torqued Arc. De poort bestaat uit een getordeerde stalen boog, aan de buitenzijde onbewerkt, aan de binnenzijde spiegelend. Door de draaiing in de boog ziet de poort er vanuit elk mogelijk standpunt anders uit, en verdwijnt soms zelfs gedeeltelijk uit het oog.

Biografie
Gijs Van Vaerenbergh is een samenwerkingsverband tussen Pieterjan Gijs (Leuven, 1983) en Arnout Van Vaerenbergh (Leuven, 1983), dat in 2007 werd opgericht. In hun werk staan plaatsgebonden ingrepen centraal: experimenten in de vorm van installaties en constructies die een interactie met de omgeving tot stand brengen en balanceren op de dunne scheidslijn tussen architectuur en beeldende kunst. Naast deze experimentele projecten houdt Gijs Van Vaerenbergh zich ook bezig met architectuurprojecten en opdrachten waarin de resultaten van hun experimentele werk verwerkt zijn. Hun werk ontwikkelt zich daardoor in twee richtingen: van experiment naar architectuur en omgekeerd. Gijs Van Vaerenbergh put zijn inspiratie soms uit bestaande architectuur, zoals bij hun kerkvormige sculptuur 'Reading between the lines' in Borgloon (BE), maar ook uit de beeldende kunst, zoals bij 'Framework' in Gent waarvoor zij zich lieten inspireren door Sol LeWitt. De materialen die zij inzetten variëren van Cortenstaal tot bouwmachines zoals hijskranen en hoogwerkers. Hun ingrepen lijken soms op gebouwen, soms op performances.

De jury over Torqued Arc

De jury is van mening dat het ontwerp eenvoudig is, maar krachtig en monumentaal oogt. De spanning die het werk oproept is subtiel en afkomstig van de draaiing van de boog en de verrassende spiegelende binnenzijde. In hun voorstel geeft Gijs Van Vaerenbergh al een duidelijk beeld van de constructiewijze, waarbij zij zelfs voorstellen de plaatsing te behandelen als event. Het ontwerp van Gijs Van Vaerenbergh oogt 'klassiek' in de zin dat de materiaalkeuze (Cortenstaal) en vormkeuze (een geometrische boog), ruim vertegenwoordigd zijn in de beeldhouw- en installatiekunst van de 20e eeuw. De jury is onder de indruk van de helderheid en subtiele kracht die het werk heeft en de sterk met de locatie verankerde symboliek ervan. Daarnaast heeft zij er op basis van het aangeleverde voorstel veel vertrouwen in dat het werk zonder noemenswaardige concessies kan worden ingepast in de complexe omgeving waar het gerealiseerd moet worden.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.