aanleiding

Ter viering van het 50-jarig bestaan van het Fentener van Vlissingen Fonds heeft het bestuur in 2011 een meervoudige opdracht uitgeschreven voor een ontwerp van een kunstwerk in de openbare ruimte. Het kunstwerk is bestemd voor de bewoners en de bezoekers van de stad Utrecht. De beoogde locatie is de brug over de Catharijnesingel, nabij het SHV-hoofdkantoor, ter hoogte van het Moreelsepark en de Rijnkade. 
 

Kunstenaars
Studio Roosegaarde (NL), Sheila Hicks (VS/FRA) en Gijs van Vaerenbergh (BE) zijn gevraagd om een ontwerp in te dienen. In september 2012 werd het ontwerp van het Vlaamse kunstenaarsduo Gijs Van Vaerenbergh door de jury gekozen. Zij ontwierpen de ‘Mariaplaatspoort’, een nieuwe stadspoort voor Utrecht die naar verwachting in 2018 zal worden geplaatst.

Locatie
De stad Utrecht is in beweging. De stad zoekt een eigentijdse verbinding tussen de alsmaar uitdijende periferie van naoorlogse stadsvernieuwingen en recente gebiedsuitbreidingen met de historische binnenstad. Aan de ene zijde van de scheidslijn ligt de onverbiddelijke, monolithische, ooit visionaire hoogbouw van winkelcentrum Hoog Catharijne in het immense stationsgebied – Utrecht is het knooppunt van het Nederlandse treinverkeer. Aan andere zijde wordt het beeld bepaald door de historische binnenstad rond de middeleeuwse Domtoren en de Oudegracht, die gebouwd zijn op de Romeinse fundamenten van de stad.

Met de grootschalige renovatie van het stationsgebied zullen beide zijden opnieuw aaneengesmeed worden tot een geheel.

Onderdeel van het plan is het terugbrengen van het water in de Catharijnesingel die in de jaren zeventig is gedempt voor het autoverkeer. In de toekomst zal het viaduct ter hoogte van het Moreelsepark en de Rijnkade worden vervangen door een brug.

Opdracht
Deze brug is het focuspunt van het kunstwerk dat het Fentener van Vlissingen Fonds wil realiseren: een kunstwerk met een eigen, krachtige en herkenbare uitstraling en een duidelijke verankering met de locatie. Het is een plek met een lange historie en een ambitieuze toekomst; een gelaagde en hybride plek en een levendige plek – nu, en in de toekomst.

SHV en het Fentener van Vlissingen Fonds
SHV (Steenkolen Handels-Vereeniging), een familiebedrijf met ruim 60.000 werknemers en activiteiten over de hele wereld, is al sinds 1896 in Utrecht gevestigd en heeft een innige band met de stad. Het Fentener van Vlissingen Fonds is in 1961 opgericht door SHV en wordt door het bedrijf gefinancierd. Het fonds ondersteunt en stimuleert kunst -en cultuurprojecten in de stad en provincie Utrecht. De waarde die SHV hecht aan het onalledaagse, aan het onderzoeken van het niet voor de hand liggende wordt door het fonds gedeeld en toegepast in zijn doelstelling. Het fonds steunt mensen in de ontwikkeling van verrassende ideeën, waarin een eigen lijn wordt uitgezet. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.