FAQ's

Vraag: Wanneer moet de aanvraag worden ingestuurd?

Antwoord: De aanvraag dient minimaal 3 maanden voor aanvang van het project te worden ingezonden. Om nog te kunnen worden meegenomen in een van de bestuursvergaderingen, zal de aanvraag minimaal 2 weken voor de betreffende vergadering bij het fonds binnen moeten zijn. Zie de procedure voor de deadlines.

Vraag: Mag ik mijn aanvraag toelichten aan het bestuur?

Antwoord: Nee, uitsluitend schriftelijke aanvragen worden in behandeling genomen.

 

Vraag: Hoe lang duurt het voordat ik hoor of mijn aanvraag wordt gehonoreerd?

Antwoord: Het bestuur vergadert vier keer per jaar (in 2018 op 10 januari, 4 maart, 10 juni en 3 oktober) en geeft binnen 1 maand na deze vergadering schriftelijk bericht aan de aanvrager.

Vraag: Wat moet ik doen als ons gehonoreerde project is afgerond?

Antwoord: Stuur een e-mail naar cultuurfonds@shv.nl waarin u aangeeft dat uw project (gaarne vermelding van projectnaam) is afgerond en waarin u uw IBAN nummer vermeld en de tenaamstelling van uw organisatie zoals vermeld op uw bankrekening. Als bijlage stuurt u een inhoudelijk verslag, een bewijsstuk van de toepassing van het logo van het fonds en een financieel verslag met daarin de gespecificeerde kosten en inkomsten zoals begroot en het werkelijk resultaat.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.